• Har du et rusproblem? Føler du deg maktesløs?

  • Rusproblemer påvirker ikke bare deg.....

  • Er du pårørende, en venn eller en arbeidskollega til en du mener har ett rusproblem?

  • Vi bringer familier sammen....

Kontakt oss!

Trenger du en forandring I livet ditt? Spesialiserte Avhengighet Terapeuter I Norge tilbyr Avhengighet Rådgivning & Terapi


Vi tilbyr støtte til blant annet kommuner og offentlige institusjoner, og kan hjelpe med:
Tilpasset behandlingsprogram
Poliklinisk behandling for avhengighet og pårørendeproblematikk (Medavhengighet)
Kurs, veiledning og foredrag

Våre medarbeidere består av Addiktologer (avhengighetsterapeuter) med lang erfaring innen behandling av ulike typer avhengigheter. Flere har egen erfaring fra blant annet rusavhengighet. Mange har kjent smerten på kroppen, konsekvensene og håpløsheten av det å lide under avhengighetens klør, men har også funnet en løsning på problemet.

Avhengighet
All avhengighet er grunnleggende lik. Innsiden i sykdomsbilde heter dys-avhengighet, og kjennes lettest igjen i sammensatt uro, føle utenforskap, føle seg annerledes, manglende identitetsfølelse, lavt selvbilde og indre tomhetsfølelse. Denne tilstanden stammer fra det å vokse opp i en dys-funksjonell familie. Vi behandler primærlidelse, men da må en først avstå fra symptomet: rus, sex, spill, krim etc…

Ambulerende terapeutiske tjenester
Mange mennesker som lider av avhengighet er skamfulle og det er vanskelig å ta det første steget for å be om hjelp, eller ønsker ikke å legge seg inn på døgninstitusjon borte fra familie og jobb. Vi reiser hjem til klientene, i deres komfortsone, der finner de ofte trygghet som leder til tillit og prosess. Her kartlegges problemet og vi lager et individuelt tilpasset behandlingsprogram for klienten og dens familie.

Behandlings-programmet vårt er strukturert opplagt og er velutprøvd. Noen av fordelene er at klientene kan fortsette med de daglige rutinene og kontakten med familie og barn, og ikke minst jobben. Programmet innebærer en stor forpliktelse og villighet fra klienten, men fordelene er mange.

Veileder personell i rusfeltet
Vi har lang erfaring med å veilede personale som jobber innen rusfeltet, og holder foredrag for kommuner, private og offentlige institusjoner rundt avhengighet, familieproblematikk og behandling.

Vi utvikler også dagbehandlingsprogrammer, etterverns-program, og døgnbaserte behandlingsprogram, og veileder personale. De fleste av disse programmene er manualbaserte, som gjør at kvalifisert personale kan lett følge strukturen som er lagt opp etter disse.

Familieveiledning
Vi kan også veilede familier som har et barn som sliter med avhengighet i hva de kan gjøre for at det skal være en sjanse for at deres nære kan få mulighet til å leve ett liv i rusfrihet.

Vi kan også bistå ungdoms- og rusomsorgsinstitusjoner. Vi kan bistå
arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan de kan oppdage rus på arbeidsplassen, og legge en ny strategi som på sikt vil hindre sykemeldinger, skader og tap av produktivitet i arbeidet.