Blog

12 Trinns metoden fikk stort gjenomslag i Sverige på 80 tallet, nå utfordres den av behandlinger som forsøker å lære en alkoholiker eller en rusavhengig til å ruse seg kontrollert!

0

GALSKAP!!!

Lære en alkoholiker å drikke kontrollert? Hvor ofte har ikke en alkoholiker forsøkt å drikke kontrollert? Hvorfor legger en alkoholiker eller en rusavhengig seg inn i behandling når han har nådd sin bunn? Jo fordi alle forsøk på å slutte, bruke mindre, erstatte rusmiddel med ett annet, geografiske flukter etc har vært forgjeves og konsekvensene har blitt så store at de har kapitulert!! Mange Akademikere leker med livet til ett sårbart menneske fordi de ikke helt forstår sykdomsbilde og er alt for opptatt av sin akademiske måte å behandle alkoholisme på! De aner ikke hvor fatale følger dette får for den avhengige og for deres familie.

http://www.accentmagasin.se/missbruk/tolvstegsmetoden-fran-hyllad-till-synad/

Leave a Reply