Alkohol Avhengighet Terapi

Addiktolog Terapi er et lite helsefremmende foretak i Eidsvoll Kommune som har en målsetning om å hjelpe klienter som lider under avhengighet. Vi tilbyr hjelp for hele familien og arbeidsgiver med blant annet å tilby familieterapi, ettervern, tilbakfallsforebyggende rådgivning & Terapi.

ALKOHOL AVHENGIGHET TERAPI:

Hva er alkohol avhengighet? Alkohol avhengighet er en biopsykososial og åndelig sykdom som rammer nesten alle områder i en alkoholiker´s liv. Konsekvensene av denne adferden øker etterhvert som alkoholikeren går lengre inn i den progressive sykdommen.

Det finnes ingen enkel måte å tilfriskne fra alkoholisme på! Addiktolog Terapi skreddersyr et individuelt tilpasset program og ivaretar dine grunnleggende behov slik at du kan bo hjemme hos dine nære og kjære og opprettholde din jobb og andre daglige gjøremål.

Noen av våres spesialiserte avhengighetsbehandlere har selv kjempet kampet mot alkoholisme og rusavhengighet. Dette gir våre klienter stor troverdighet som mange ganger er en stor motivasjonsfaktor.

Alkohol Avhengighet Terapi programmet er tilpasset for alkoholikere som ikke behøver medisinsk nedtrapping og som kanskje har en støttende familie og arbeidskollegaer med på reisen. Vi tar vare på hele familien å inviterer familien fortløpende inn i behandlingsprosessen med en målsetning om å gjennskape enhet, glede og harmoni.

Vår behandling er lagt opp på dag/kveldstid 3 ganger i uken over 10 uker. For noen kan programmet vare lengre!

I slutten av vårt behandlingsprogram vil en hver klient ha økt sin kunnskap og forståelse av problemet og fåttmed seg verktøy og nye strategier for å kunne opprettholde et varig edruskap.

“SAMMEN KLARER VI DET VI ALDRI KLARTE ALENE”