Avhengighet Terapi

Addiktolog Terapi leverer behandlingstjenester til private og offentlige kunder. Vi har stort fokus på å hjelpe hele familien som som sliter med en nær og kjær som har avhengighetsproblemer. Mange av våre behandlere har selv slitt med avhengighet noe som gir stor tillit for våres klienter og oppdragsgivere.

AVHENGIGHET TERAPI:

Avhengighet Terapi er tilpasset for klienter som sliter med rus, alkohol, relasjon og spillavhengighet og som ikke trenger medisinsk nedtrapping. Problemet er aldri symptomet men hvordan hver enkelt reagerer på symptomet.

Vårt avhengighet terapi program er skreddersydd for å passe til en hver klients daglige gjøremål. Våre klienter bor sammen med sin familie og er i jobb når de deltar i behandlingen. Behandlingsprogrammet er lagt opp på dag/kveldstid og går over 10 uker a 3 ganger per uke. Programmet krever sterk motivasjon fra en hver enkelt klient for at hans skal lykkes med å opprettholde rusfrihet under prosessene.

Familien og arbeidsgiver vil bli invitert med på samtaler med primærbehandler undeveis i behandlingen. Familien vil også få hjelp og støtte gjennom vårt behandlingprogram for å styrke samhold i familien fremover.