Ambulerende Terapi

Addiktolog Terapi er et lite privat foretak i Eidsvoll Kommune som tilbyr profesjonell behandling av avhengighet som også inkluderer familieterapi, ettervern og tilbakefallsforebyggende rådgivning og terapi.

Addiktolog Terapi tilbyr ambulerende terapi for klienter som er i tilbakefall fra alkoholavhengighet, rusavhengighet, gambling eller annen type avhengighet. Intensjon med vår ambulerende terapi  er å kunne stille opp på kortvarsel og forhindre at krisen sprer seg videre og at en havner enda lengre inn i sin egen avhengighet. Vi bistår også familie med rådgivning og kartlegger en hver klients behandlingsbehov og er et direkte bindeledd til innleggelse på private annerkjente klinikker hvor vi ser dette er gjennomførbart. Vi kan også tilby poliklinsk alkohol behandling, rusbehandling, spill behandling og familiebehandling i vårt lokale i Eidsvoll kommune om forutsetningene er tilstede.

Vi tilbyr også web basert terapi og støtte for klienter og familie i krise og lager ett skreddersyd program som er tilpasset en hver enkelt livssituasjon.