Behandlingsfilosofi

Addiktologi betyr «læren om bindinger og deres løsning». Mennesker kan få bindinger av mange slag, til for eksempel alkohol, medavhengighet, mat, jobb, sex, rusmidler, medisiner, kriminalitet, makt og kontroll, trening etc. Grunnproblemet sitter ikke i selve «rusen» (mat, sex, alkohol, rus etc) men derimot i den addiktive bindingen til «rusen» eller objektet. Vi anser at symptombehandling, som for eksempel kjemisk medisinering er kortsiktig, avhengighetsfremkallende og kan muliggjøre videre problemer.

Varig tilfriskning forutsetter:
• Avstå fra rusmidler(symptom)
• Psykoterapeutisk bearbeidelse av grunnproblemet som addiktologin kaller dysavhengighet. Dysavhengighet – en indre uro- og taps/mangeltilstand – herunder i hovedsak fra rigide og dysfunksjonelle familisystem.

Addiktologi lærer at problemet med tvangsmessige bindinger til ting, hendelser og fenomen har en inn og utside. Innsiden kalles dysavhengighet ( indre sterk sammensatt uro, manglende selvfølelse, føle utenforskap, følelsesmessig ubalanse etc….) og utsiden utrykkes i handlinger, ofte i form av mere eller mindre tydelig misbruk via dysavhengighetspersonligheten eller vår «Diffe» (ruspersonlighet). Addiktologi er basert på mange års klinisk arbeid ( siden 1960 tallet), integrert med 12 trinns filosofien og kinesisk/vedisk psykologi.