Misbruk Terapi

Addiktolog Terapi tilbyr misbruk terapi for de som er utsatt for psykiske, fysiske og følelsesmessige overgrep. Vi har lang erfaring med behandling av bakomforliggende trauma som skaper indre ubalanser og som noen ganger fører en person inn i dys-funksjonelle mønstre. Misbruk Terapi av bakomforliggende trauma kan stoppe eller hindre utvikling av andre problemer å bidra til utvikling av ekte selvrespekt, selvverdi, selvbilde, selvtillit, økt forståelse av problemet og ny kunnskap om løsningen som vil føre til økt livglede, harmoni og livskvalitet.

Kan du kjenne deg igjen i disse symptomene og kjenne at de på noen måter skaper problemer i ditt liv?

1: Frykt for å miste kontrollen?

2: Frykt for å kjenne på hva du føler?

3: Er du konfliktsky?

4: Føler du stort ansvar og er opptatt av å få bekreftelser?

5: Har du problemer med å slappe av å ha det gøy?

6: Er du hard mot deg selv og selvkritiserer deg selv?

7: Føler du at du har et dårlig selvbilde?

8: Har du problemer med intime relasjoner?

9: Føler du deg som et offer?

10: Har du oppdaget tvangsmessig adferd ved deg selv?

11: Føler du det er bedre å leve i kaos og drama enn i fred og ro?

12: Er du redd for å bli overgiven eller forlatt?

13: Overreagerer du på forandringer?

14: Er du ofte deprimert?

15: Er du alltid på “Alert” i omgivelsene dine for potensielle katastrofer?