Motivasjon Terapi

Addiktolog Terapi tilbyr Motivasjon Terapi til klienter som står fast i dysfunksjonelle mønstre eller som på andre måter ikke klarer å endre negativ adferd som påvirker en selv og de rundt seg.

Motivasjon Terapi er klientsentrert, det vil si at det er deg som vil stå i sentrum for samtalene. Den har til hensikt i å påvirke adferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeidelse av ambivalens i forhold til f.eks rus, relasjonsproblemer. Målsettningen er å fremme beslutningstaking og styrking av egen tiltro og mestringsevne.

Addiktolog Terapi tilbyr også motiverends støttende samtaler i våre intervensjoner av personer som er i benektelse av sine rusproblemer og som ikke ønsker å ta i mot hjelp.