Tilbakefalls Forebyggende Terapi

Addiktolog Terapi´s Tilbakefallsforebyggende Program er for personer som har tatt et tilbakefall etter å ha vært fri fra sitt rusmiddel en viss periode. Vår tilbakefalls forebyggende terapi program gjelder til alle som har vært i en hvilke som helst behandling for sitt avhengighet problem. Vi tilbyr en spesialisert prosess veiledet av utdannede spesialister i avhengighet som bidrar til at en hver klient oppdager hva som bidro til tilbakefallet. Spesifikke hindringer for et individs tilfriskning blir identifisert, samt kartlegging av de underliggende problemene som bidro til en tilbakefalls prosess. Disse problemene kan omfatte tidligere eller nåværende dysfunksjoner i familien, barndom overgrep, omsorgssvikt, eller andre traumer.

I tillegg hjelper tilbakefalls forebyggende terapi programmet deltakerne å identifisere individuelle faresignaler som kan lede til tilbakefall og lære konkrete ferdigheter som vil hjelpe til å forebygge et ytterligere tilbakefall. I tillegg vil vi bruke tid på å lære en hver klient hva betydningen av det å ”Cycle” i sine avhengigheter er og hvilke nye strategier som må tilføres for å kunne hindre en ny tilbakefallsprosess.

Før avslutning vil vi utvikle en individualisert tilbakefalls forebygging plan utformet til hver enkelt klient for å kunne styrke den enkeltes tilfriskning videre.

Vi tilbyr også tilbakefallsforebyggende rådgivning til de som oppdager at de er på vei inn i et tilbakefall.