Blog

Fantastisk nytt foredrag om utvikling av avhengigheter i et biopsykososialt perspektiv av en av mine favoritter Dr. Gabor Mate

0

Dr. Gabor Mate forklarer utviklingen av rusavhengighet og andre avhengigheter i et biopsykososialt perspektiv. Det handler ikke så mye om predisposisjon av gener, det handler om det du har blitt utsatt for i omgivelsene sine (Trauma) som igjen fører til adferdsproblemer og utvikling av avhengigheter. Jeg har sagt det flere ganger og sier det igjen…… Det er ikke noe gale med alkoholen, amfetamin, kokain, sex, spill etc…. Det er hvordan hjernen reagerer på substansen som et resultat av det en har vært utsatt for av omgivelsene som skaper tvang, besettelser og utvikling av avhengigheter! Tar du bort substansen uten å behandle indre ubalanser(trauma) over tid, er det sannsynlig at et tilbakefall til hoved-substansen eller annen substans (Cycling) er nært…. Derfor er er langvarig behandling av primær lidelse essensielt sammen med nytt sunt nettverk og relasjoner som gir en mellommenneskelig relasjon viktig for en som ikke har noen relasjon til seg selv, andre eller verden. Kjærlighet, akseptering, forståelse, empati og vennlighet, samt kunnskap om problemet og en foreslått løsning av problemet over tid er nøkkelfaktorer som kan bedre livet til en som er avhengig av et hvilkesomhelst substans.

Leave a Reply