Referanser

I hele mitt voksne liv har jeg slitt med angst, depresjon, ensomhet  og av en følelse av utilstrekkelighet.

Jeg prøvde og få hjelp i psykiatrien, hvor jeg ble kraftig medisinert og hadde utallige innleggelser på ulike instutisjoner, og hvor jeg fikk så mange typer diagnoser og medisiner at jeg ofte fikk en følelse av at de famlet fullstendig i blinde og jeg opplevde forvirring og usikkerhet på hvordan jeg noen gang skulle klare å fungere som menneske.

Etter det jeg opplevde som mye prøving og feiling , utviklet jeg et opiatmisbruk mens jeg var ut og inn av akuttpsykiatriske behandlingsintsutisjoner, hvor jeg hadde hatt hyppige suicidforsøk.

Dette førte meg inn i LAR, og  et halvt år på lukket  psykiatrisk avdeling,   som til tider kjentes som jeg måtte infinne meg med nye følelsesmessige overgrep fra ansatte og behandlingsansvarlig der som jeg faktisk opplevde som utrolig fordomsfull, fordømmende i møte med meg som pasient. Jeg følte meg utrygg og sett ned på.

Etter et tilbakefall på opiater og med  en hepatittdiagnose ble jeg overført til et behandlingsted for mennesker med rusproblematikk, der var jeg til sammen  1,5 år. Der  fikk fikk jeg god kontakt med psykologen ved instutisjonen,  jeg gjennomførte interferonbehandling , og  der opplevde jeg at løsningen var samtaler om om fortiden og bearbeide den for deretter komme seg ut  i fast bolig, ta utdanning og  fortsette med medisinering i samråd med fastlege.

Jeg opplevde psykologen som empatisk og omsorgsfull, men alikevel klarte jeg ikke å holde meg til medikamentene som var foreskrevet og jeg hadde flere overdoser når jeg var på perm. Så den siste perioden drakk jeg alkohol og tok kun foreskrevne medikamenter

Da jeg kom ut derfra tok det ganske kort tid før jeg hadde begynt å bruke ulovlige rusmidler igjen, jeg  begynte på skole, men klarte ikke å følge opp og rusbruken fortsatte, jeg opplevde nye voldsomme traumer,  og mistet tilslutt totalt kontroll igjen. Så trappet jeg av Subutex sommeren 2014 på eget intiativ. Forsøkte og slutte med rusen igjen ved en frivillig innleggelse  på avgiftning på høsten og var der i to uker, jeg klarte ikke å holde meg rusfri  og ble etter eget ønske om å få hjelp etterhvert  søkt inn til et nytt behandlingssted hvor det var 10 måneders ventetid.Da hadde jeg ingen bolig og jeg var utslitt, i stadig  psykose som følge av rusen og jeg var totalt ute av stand til å sørge for de mest grunnleggende behov og ønsket ikke å leve lenger.

Dette var i vinter og tanten og onkelen min hadde latt meg være hjemme hos seg  i en ukes tid, men ble tilslutt så redde for om jeg kom til å dø av overdose i deres hjem at de ringte behandlingsstedet hvor Ove var behandlingssjef. De  fikk meg dit dagen etter de ringte og der ble jeg tatt imot på en måte som jeg aldri vil glemme. Etter en uke med nedtrapping av medikamenter ble jeg tatt inn i gruppebehandling og der var det Ove som behandlingssjef som tok meg imot meg på en  omsorgsfull, trygg, treffende , forståelsesfull,  medmenneskelig og samtidig profesjonell måte. Fra første stund i behandling fikk jeg tillit og respekt for det han Ove ga meg av egen erfaring!  Måten jeg ble møtt på var også ulikt noe annet jeg har opplevd  alle årene i psykiatrien og andre behandlingsinstutisjoner. Endelig følte jeg meg forstått, sett og respektert .  Jeg fikk håp og på tross av at jeg var totalt nedkjørt som menneske, ga Ove meg på en tro på at jeg hadde en fremtid .Jeg gikk fra og ha mistet alt håp om troen på at noe eller noen kunne hjelpe meg til å blomstre som menneske. Gjennom terapi ,spennende  og interessante forelesninger hvor jeg fikk kunnskap jeg sårt trengte om  meg selv og avhengigheten min. Det var som alt plutselig ga mening .Ove er en kilde til min egen entusiasme og hans sterke og rørende måte og formidle kunnskapen sin på er helt unik!

Han har en skremmende profesjonell fremtoning, samtidig  som han er kjærlig  ,humoristisk,  varm og trygg. En fantastisk og virkningsfull kombinasjon!

Jeg har fått et fantastisk liv nå. Jeg har det bedre enn jeg noen gang har hatt det. Takket være Ove og hans kollega har jeg blitt i stand til å holde meg rusfri og har en livskvalitet jeg ikke hadde trodd var mulig, Ove har hjulpet meg til å se at jeg og mitt liv er verdifullt. Nå har jeg ikke angst lenger, jeg reiser rundt på sosiale og rusfri arrangementer, møter, tar kurs og har mange venner og et stort nettverk rundt meg. Som Ove og behandlingssenteret  han var leder for introduserte meg for. I dag  er jeg trygg og selvsikker , jeg har ikke angst eller depresjon lenger, nå er  livet mitt  fylt av glede, trygghet  og takket være verktøyene Ove ga meg så takler jeg utfordringer når de kommer .

Jeg ser opp til han og ønsker og vil selv ta utdanning som Addiktolog og gi videre det jeg har fått og lært.

Ove ga meg muligheten til og få et godt liv og jeg har tatt den.

SusanneSusanne

Etter flere år i psykiatrien, med innleggelser og poliklinisk behandling, ble jeg anbefalt Ove Andre av en nær venn. Allerede under første timen ga Ove Andre meg tryggheten og motivasjonen jeg trengte for å kunne gå inn å jobbe med meg selv og mitt liv på en sann og ærlig måte. Jeg følte tidlig at jeg begynte å se ting klarere, og gjennom sin livserfaring og kunnskap har Ove Andre gitt meg de verktøyene jeg trenger for å kunne ta vare på, og ta ansvar for meg selv. Jeg har blitt enormt inspirert av Ove Andres måte å forholde seg til livet på, med humor, kjærlighet og respekt og han har gitt meg trygghet til å opptre naturlig og ærlig, både i forhold til meg selv og i mine nærmeste relasjoner. Jeg har hele veien opplevd å bli tatt på alvor og bli sett og hørt der jeg har befunnet meg, og hans tru på og hjerte for at jeg skal få det bra, har vært veldig viktig for meg. For første gang har jeg følt at jeg har vært i en behandling som ikke bare tar for seg sykdom og symptomer, men som omhandler hele livet og som også inneholder store mengder glede, lyst og humor. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått bli kjent med Ove Andre, og anbefaler ham på det sterkeste til alle som vil få til en forandring i livet.

Espen Broch ( Voksent Barn )Espen Broch

Da jeg traff Ove Andre første gang, så var det i min praktikant praksis på 12 Trinn kurs og kompetansesenter, da jeg utdanner meg til å bli Addiktolog. Jeg ble møtt av Ove Andre på en profesjonell, men samtidig et likeverdig møte. Der jeg opplevde å bli sett, hørt og respektert. Ove Andre var svært opptatt av hvordan vi skal møte menneskene som er innlagt i klinikken. At her er det ingen retraumatisering av klienter. Han er veldig opptatt av å utøve faget Addiktologi på en profesjonell måte, der 12 trinnsprogrammet går side om side. Jeg observerte Ove Andre på hvordan han jobbet som terapeut, der han fikk klienter til å våge å være sårbar, våge å jobbe med seg selv og sine prosesser. Han har en energisk utstråling, varme, humor og har en direkte og tydelig kommunikasjon. Han er god på å gi utfordringer, som bringer vekst og utvikling.
Jeg kjenner at jeg fikk det jeg hadde behov for, og det gjøres med kjærlighet. Jeg kan sterkt anbefale videre Ove Andre som terapeut, for mennesker med avhengighets problematikk. Jeg fikk og et lite innblikk i hans jobb som behandlingssjef ,og jeg kan ikke si annet enn at jeg er imponert. Addiktologi og 12 Trinn sitter i veggene der han jobber.

Linda Opedal
Autorisert Spesial helsefagarbeider
Jobber i Spesialisthelsetjenesten Avrusning og ROP ( rus og psykiske lidelser)Lindahttp://www.h-avis.no/derdubor/M69181/

Jag har kännt och arbetat med Ove Andre i några år. Själv är jag legitimerad psykolog och har ofta slagits av hur liten insikt den traditionella psykologin har om avhängighet som sjukdom. Det är först på senare år då jag börjat sätta mig in i neuropsykologin som det blir tydligt vilka mekanismer som är verksamma i utvecklandet av avhängighetssjukdommar. Jag har då också blivit uppmärksam på hur traditionell psykologi saknar verktyg att hantera avhängighetssjukdommar. Här har addiktoligin verkligen visat sig vara de verktyg som förmår att rulla upp den felutveckling i de så kallade exikutiva funktionerna som följer av en avhängighetssjukdom. (exikutiva funktioner är de psykologiska processer som innebär förmågan (evnet) att organsiera, planera och fatta rätt beslut. Här finns också förmågan till felkontroll).Här har Ove Andre visat en mycket god förmåga att knyta an till patienterna och på ett rättframt tydligt sätt förmått personer med avhängighetsproblematik att förstå vad som måste göras. Det handlar om att bygga upp en motivation som är starkare än de krafter som fört personen på villovägar. Dessa förmågor måste terapeuten ha. Han måste också förmå klienten att förstå vilka beslut som krävs för att få en livsstilförädring till stånd. Det är en kombination av terapeutiska färdigheter och kunskaper om avhängighetens innersta väsen som krävs för att kunna följa patienten till ett nytt liv. Ove Andre besitter dessa förmågor på ett sådant positivt smittsamt sätt att det är svårt att inte miotiveras till förändring.

Dag Holm
Auktoriserad psykolog
Legitimerad Psykolog
Snart färdig psykologspesialist inom rusavhängighet.Dag Holm

Jag lärde känna Ove Andre för några år sedan i samband med att vi skulle arbeta tillsammans och där Ove André var projektledare för öppnandet av ett behandlingshem.  Med glädje mötte jag en mycket kompetent och ödmjuk människa som med stor empati, kunnighet och insikt i beroendesjukdomen och som verkligen visade sig mycket lämplig för uppgiften att arbeta med tillfrisknande. Ove Andre ingav ett stort förtroende som projektledare medarbetare och kollega.
Christer Nordin
Addiktolog Sundsvalls Behandlingscentrum
Christer Nordin
Jeg var akkurat kommet til 12 trinns programmet da jeg traff Ove på et møte i hjemme gruppen min. Hans tilstedeværelse og åpenbare kontakt med seg selv og programmet fikk meg til å lytte spesielt godt etter i delingene. Jeg var slått som menneske, både fysisk og psykisk etter mange års misbruk av rusmidler da jeg fikk Ove som min veileder. Hans forståelse på meg som en rusavhengig person og hele sykdomsbilde som følger med, har forandret mitt liv til det ugjenkjennelige i positiv forstand. I dag er jeg i full jobb etter 20 år på trygd i en god stilling i et større selskap. Jeg har en kontakt med sønnen min som jeg ikke trodde var mulig og har fått en ny start med min samboer. Jeg er særdeles takknemlig for den kjærlighet, forståelse, trygghet, inkluderingen, veiledningen og støtten som Ove har gitt meg som min veileder. Jeg kan på det varmeste anbefale hans kunnskap og medmenneskelighet til alle som mener de måtte ha en avhengighet.Geir
Jeg kom i kontakt med Ove i slutten av 2007. En god venn av meg anbefalt meg å ringe han. Da hadde jeg hatt en mangeårig nedoverbakke som til slutt endte i mitt liv´s største smell. Jeg kjente ikke Ove da jeg ringte han, og jeg hadde aldri hørt om han selv om vi var fra samme by.
Etter å ha snakket sammen på telefon den kvelden, tok jeg endelig grep om livet. Ove fulgte meg gjennom de neste årene i tilhelning, som veileder og som god venn.
I dag er Ove en av mine aller beste venner, og jeg har fått et liv som jeg både verdsetter og er glad i. Og mest av alt så verdsetter jeg endelig meg selv, noe jeg aldri gjorde tidligere. I dag er jeg vell etablert med god utdanning og jobb, og jeg gir Ove Remme store deler av æren for at jeg klarte å gå den rette veien, til dette livet som jeg lever i dag.
For meg er Ove et menneske som vier sitt personlige og profesjonelle liv til mennesker som søker hjelp til å komme ut av en vanskelig livsstil og til et bedre liv. Han er i dag min største inspirasjonskilde i vanskelige tider, og jeg er glad for at det gode vennskapet vi har fått gir meg muligheter til å gi noe tilbake til han.
Takknemlig og gla i deg kompis.
Sam Intensiv Sykepleier
Ove Andre Remme  har gjennom mange års studier og gjennom personlig erfaring opparbeidet stor forståelse for arbeid med å befri mennesker fra rus og fra de bakenforliggende psykiske mønstrene som preger rusavhengige. Hans kombinasjon av addiktologi, 12-trinnsprogrammet og gestaltterapi gir ham mulighet til å forstå symptomene innen rusavhengighet og til å utarbeide metoder for å lege sårene som gjør det vanskelig for den rusavhengige å komme videre. I tillegg til faglig forståelse har Ove Andre Remme en menneskelighet og et ikke-dømmende preg i sitt møte med klienter og andre som har behov for hjelp. Hans hjelp, kunnskap, visdom og latter anbefales på det sterkeste!Christian Lien

Jeg har gjennom en årrekke nå hatt gleden av å få ha Ove som personlig veileder, og den for meg livsendrende effekten og pågående følelsesmessige/mentale/åndelige transformasjon dette har resultert i, kan ikke beskrives med ord. Det har vært en ubeskrivelig reise, og mitt liv er fundamentalt bedre i dag på alle måter.
Han har en unik evne til å kombinere sin glød for å hjelpe mennesker, dyp personlig forståelse av sykdommen avhengighet, og bred kunnskap innenfor 12-trinnsmodellen, gestaltterapi, traumebehandling m.m. for å oppnå best mulig resultat i sitt personlig utformede behandlingsopplegg.
Jeg er veldig takknemlig og veldig glad for at det finnes en slik som Ove for oss som virkelig har hatt eller har et livsviktig behov for hjelp.Martin R. Daglig Leder