Utdanning

Ove Andre Remme

IMG_0172

Addiktolog & Gestalt Terapeut

 

* Legitimert Addiktolog 2011

* Diplomert Gestalt & Drøm Terapeut 2011

* I dag Behandlingssjef hos 12 Trinn Kurs og Kompetansesenter

* 6 års erfaring med rusbehandling

* 4 års erfaring med poliklinisk behandling av rusavhengige og pårørende.

* 5 års erfaring som miljøterapeut.

* 2 års erfaring som behandlings ansvarlig for ett behandlingsprogram jeg utviklet for en privat instutisjon.

* 4 års erfaring med gruppeterapi og individualterapi for rusavhengighe og pårørende.

* Flere konsulent oppdrag knyttet til offentlige og private instutisjoner

* Flere års erfaring med utvikling og gjennomkjøring av polikliniske og institusjonsbaserte behandlingsprogram.

* Erfaring som foredragsholder og veileder til offentlige og private foretak.