Blog

“Voksent Barn”

0

Det er nok sikkert slik at mange lurer på hva som defineres som “Voksent Barn”. Et “Voksent barn” er mennesker som er vokst opp i dys-funksjonelle familie systemer og som bærer preg av dette inn i voksen livet. Slike personer har ikke blitt møtt på mange av barn grunnleggende behov når de vokste opp. Mangel på det å bli sett og hørt som barn eller det at mor eller far ikke er i kontakt med barnet på ett følelsesmessig plan. Barnet blir da overlatt til seg selv og må finne sine egne måter å håndtere frustrerte behov på. For å overleve i slike system tar de ubevisst på seg roller. Dette er roller som: “Dyktige barnet”, “Rebbelen”, “Maskotten” og ” Det bortgjemte barnet”. Disse rollene vil ikke bli borte når man går inn i voksen livet, selv om de kan variere fra ene rollen til den andre. Man utvikler lett forskjellige avhengigheter og flytter sine frustrerte behov inn i flere forskjellige arenaer slik som kriminelle miljøer, religiøse miljøer, relasjoner, rus osv som følge av og ikke ha bli møtt på sine grunnleggende behov som barn. Man lærer seg og søke utover etter noen eller noe som kan “Fixe” iboende smerte (trauma) eller den indre ubalansen som stammer fra nettopp det å vokse opp i en dys-funksjonell familie.

Vi har i den siste tiden jobbet med såkalte ” voksne barn” og vi blir imponerte over å se den villigheten og det motet hver enkelt klient viser i sine prosesser i møte med sine trauma og det “indre sårede” barnet innom seg. Å møte slike klienter med vennlighet, kjærlighet, inkludering, forståelse og varme er det som gjør at de blir trygge nok til å dele om sine innerste sårbarheter(traumer) og dette resulterer i en god og trygg utvikling.

Er du oppvokst i et dys-funksjonellt familiesystem kan vi hjelpe deg med dine utfordringer som du har i ditt voksen liv!

Leave a Reply